GUN PERMIT UNIT

660 E. Erie Ave

Philadelphia, PA 19134

IMPORTANT NOTICE !!!!!

Pennsylvania License to Carry a Firearm

THE GOVERNOR AS ANNOUNCED THERE WILL BE NO FURTER EXTENSION PAST THE JUNE 30TH DEADLINE. 

 

The Pennsylvania State Police announced on March 19, 2021, that Governor Tom Wolf has granted an additional extension to license to carry firearms permits. Permits expiring on March 19, 2020 or later are now valid through June 30, 2021.

IMPORTANT: NEW PROCEDURES

 

On Monday, January 25, 2021, the Philadelphia Police Department will begin using the Permitium Program to provide the most efficient way of processing gun permit applications.

Emailed applications are no longer accepted.

Make sure you read and follow instructions!

****There is no same day issuance of permits****

 

To apply for a License to Carry Firearms in Philadelphia, PA., please visit:

https://philadelphiapa.permitium.com/ccw/start

****We only process applications from Philadelphia residents****

 

Applicants should print out or write down confirmation information from Permitium

 

Your Permitium order number, username, and password will be needed to access the Permitium Order Tracker.

 

Applicants will receive email and text (optional) correspondence through the Permitium program. 

 

Applicants who are approved for a License to Carry a Firearm with the Permitium program will receive an email with instructions on making  their appointment to pick up their LTC card.

 

Do not call for status. If you have received a receipt, the application will begin to be processed. You can always check status through Permitium’s Order Tracker.

 

Appointments to pick up your License to Carry a Firearm instructions:

  • bring your valid PA driver’s license or PA non-drivers ID

  • Make sure your driver’s license is not expired

  • any expired/expiring LTC permit

 

COVID 19 Pandemic requirements:

Masks are required.  Make sure you have the Personal Protective Equipment required by the state, county and local government. You will have to remove it temporarily for a photo. If this causes concern for you, you should wait until that requirement is no longer in place to come in.

Dress for the weather because you may be waiting outside. There will be no place to sit so your wait time will be standing in line. Unless you are physically disabled, only the permit holder will be permitted in the office. Do not bring friends/family (including children) along with you.

*** THÔNG TIN MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ GIẤY PHÉP SÚNG ***

NHẤP VÀO LINK BÊN DƯỚI

CHÚ Ý!!

Các bác sĩ cho biết:

Do các giao thức CDC, Đơn vị Giấy phép Súng bị giới hạn ở số lượng người được phép vào tòa nhà tại bất kỳ thời điểm nào. Vui lòng ăn mặc phù hợp với thời tiết, vì bạn sẽ phải đợi bên ngoài tòa nhà cho đến khi đến lượt bạn được xử lý.

CẬP NHẬT: 20/09/2020

Các bác sĩ cho biết:

Cảnh sát bang Pennsylvania thông báo rằng Thống đốc Tom Wolf đã gia hạn giấy phép mang súng. Giấy phép hết hạn vào ngày 19 tháng 3 năm 2020 hoặc sau đó đã được gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 . Việc gia hạn là cần thiết vì một số bộ phận của cảnh sát trưởng đã không thể tiến hành các cuộc điều tra lý lịch cần thiết để có giấy phép thực hiện các đơn xin gia hạn trong đợt dịch COVID-19 đang diễn ra.